10 Ocak 2016 Pazar

Backing up databases and Transaction Logs


İçerik

 1- SQL Server Backup Commands
 2- Backup Timing
 3-Media Sets and Backup Sets
 4-Back up Types
    a- Full back up
    b- Differential back up

    c- Transaction log back ups     

16 Aralık 2015 Çarşamba

Transactions

TRANSACTIONS

Transaction’lar, aynı anda birden çok işlemin yapıldığı durumlarda, bütünü oluşturan parçalardan en az birinde hata meydana gelirse bütün işlemleri geriye almamızı sağlayan ifadelerdir.

Transaction ifadelerini en yaygın olarak 2 yolla oluşturmak mümkündür: Bunlardan ilki, Auto Commit Transaction; ikincisi ise Explicit Transaction’dır.

 Auto Commit Transaction
·         Hiçbir transaction modu tayin edilmediyse SQL Server bu modda çalışır.
·         Auto commit modunda her bir batch bir transaction bloğu olarak ele alınır.
·         Batch içerisinde bir sorun olursa da, SQL Server otomatik olarak bütün batch’i geri alır yani rollback eder.
·         INSERT,UPDATE,DELETE gibi diğer komutlardan ayrı olarak gönderilen ifadeler SQL Server tarafından otomatik olarak transaction içerisinde paketlenir. Bu tek ifadeli transaction’lar, ifade başarılı olduğunda otomatik olarak commit edilir(onaylanır) ya da runtime hatası neticesinde otomatik olarak rollback edilir(geri alınır).

Explicit Transaction
·         Kullanıcının TCL komutları (begin, commit,rollback) kullanarak başlattığı transaction’lardır.TCL, T-SQL'in alt kümesidir.

            

·         Batch’lerde runtime hatası olduğunda, örneğin; 2 tabloya aynı anda veri girişi yapmak istediğimizi düşünelim. Bir tanesine giriş oldu fakat sonrasında runtime hatası verdi ve ikincisine giriş olmadı.

   insert into ... values …
   insert into … values …
   GO
   
   Bu durumda yazdığımız iki insert ifadelerini kullanıcı tanımlı transaction’ın içine sokarak bu olumsuzluktan kurtulabiliriz.  (İlgili örneğe en aşağıda ulaşabilirsiniz).

BEGIN TRANSACTION
·         Transaction işlemini başlatır. İşlem başarılıysa bitirmek için COMMIT TRANSACTION / COMMIT TRAN, başarısızlık durumunda bitirmek için de ROLLBACK TRANSACTION / ROLLBACK TRAN kullanılır.
·         İç içe transaction’larda eğer dış kısımdaki transaction rollback olduysa (geri alındıysa) içteki transaction da işlem görmüşse bile rollback edilir.
·         Transaction’lar COMMIT TRANSACTION ya da ROLLBACK TRANSACTION görünceye kadar devam eder ya da başlangıçtaki bağlantı kesilene kadar yani SQL Server otomatik olarak transaction’ı rollback edene kadar sürer.

COMMIT TRANSACTION
Başarılı olan transaciton’ı veritabanına kaydeder.

ROLLBACK TRANSACTION
·         Başarısız bir transaction’ın sonunda ROLLBACK komutunu kullanırız.
·         Transaction sırasında meydana gelen değişiklikleri geri almada kullanılır. Örneğin, insert, delete, update yapılan satırlar ya da create edilmiş objeler gibi.
·         CATCH bloğu içerisinde kullanılabilir.
·         Geri almadan önce (rollback), XACT_STATE fonksiyonunu kullanarak transaction’ın durumunu öğrenebiliriz. Bu CATCH bloğu içerisindeki hatalardan kaçınmamızı sağlar.

XACT_STATE Sonucu   Tanımı
0                                           Aktif kullanıcı transaction’ı yok.
1                                           Aktif, yürütülmekte olan transaction mevcut
      -1                               Aktif kullanıcı transaction mevcut ama hatalı. Transaction sadece geri                                                   alınabilir.

XACT_ABORT
Hata meydana geldiğinde SQL otomatik olarak geri alma işlemi yapmaz. Geri almak için ROLLBACK ifadesi kullanılır ya da XACT_ABORT devreye sokulur. XACT_ABORT ifadesi SQL Server runtime hatası verdiğinde yürütülmekte olan transaction’ın otomatik olarak geri alınmasını sağlar.
Default olarak XACT_ABORT kapalıdır. Bunu ayarlamak için SET komutu kullanılır.

       

Batch’lerden Oluşan Transaction

Transaction Örneği:

BEGIN TRY
   BEGIN TRANSACTION
      INSERT INTO Siparisler (musteriID, personelID, siparisTarihi) VALUES (1,1,’2015-08-14’);
      INSERT INTO SiparisDetay (siparisID, urunID, birimfiyat, adet) VALUES (2,4,50,150);
   COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
   SELECT ERROR_NUMBER(), ERROR_MESSAGE();
ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH;

Burada TRY bloğu içinde, INSERT ifadesi BEGIN TRAN ve COMMIT TRAN ifadeleri tarafından sarılmıştır. Bu INSERT ifadesinin tamamıyla başarıyla gerçekleşmesini ya da tamamıyla başarısız olmasını sağlar. Eğer herhangi bir runtime hatası vermezse, transaction gerçekleşir ve iki insert ifadesinin sonucu veritabanına işlenir. Eğer birinci INSERT işlemi sırasında hata olursa execution CATCH bloğa geçer; ikinci INSERT işlemini atlayarak CATCH bloğu içindeki ROLLBACK ifadesi transaction’ı sonlandırır. Eğer ikinci INSERT işlemi sırasında hata olursa execution CATCH bloğa geçer. İlk INSERT komutu başarıyla tamamlandığından ve satırlar Siparisler tablosuna eklendiği için ROLLBACK ifadesi başarılı olan INSERT işlemini geri alır.
29 Kasım 2015 Pazar

XML Indexes

İçerik

1. XML indexe neden ihtiyaç duyulur?
2. XML index çeşitleri
   a. Birincil XML index (Primary XML index)
   b. İkincil XML index (Secondary XML index)
      i. Yol Temelli XML index (Path Index)
      ii. Değer Temelli XML index (Value Index)
      iii. Özellik Temelli XML index (Property Index)
3. XML Tooling Support

Parametrized Stored Procedure


İçerik

Stored Procedure Nedir?
Parametreli Stored Procedure
Input Parameters
Output Parameters
Parameter Sniffing Nedir ve Performansa Etkisi Nedir?

6 Ekim 2015 Salı

Nonclustered IndexNonclustered index nedir?
Heap üzerine nonclustered index kurma
Clustered index üzerine nonclustered index kurma
Nonclustered index oluşturma
Composite, nonclustered index
INCLUDE clause
İç içe döngülerde lookup'ın performansa etkisi
Index kullanmanın performansa etkisi ile ilgili örnekler

hakkındaki bilgileri videomda sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Umarım faydalı olur. İyi seyirler :)